RVG Woningen

RVG Woningen staat midden in de vastgoedmarkt. Kort gezegd investeren wij op verschillende manieren in vastgoed. Niet alleen de verwerving, maar ook de herpositionering, participatie in verkoop en de ontwikkeling van vastgoed maken ons tot een veelzijdig bedrijf. Bovendien doen we dat door het hele land en in zeer uiteenlopende prijssegmenten. Bij al die processen leveren we toegevoegde waarde door tenminste de input van kennis en investering van risicodragend kapitaal. De (financiële) omvang van een project is bijna nooit een reden een project niet aan te gaan. Partners, risico’s, voorwaarden en marktverwachtingen kunnen dat wel zijn.

 

RVG Woningen is in korte tijd gegroeid naar een niveau waarop verantwoord ondernemen en professionaliteit hand in hand gaan. Belangen van bewoners worden gewaarborgd, er wordt waarde toegevoegd aan het vastgoed en er wordt zorgvuldig omgegaan met risico’s.